ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 54 )
5.68%
ประปา ( 386 )
40.59%
การบริการประชาชน ( 154 )
16.19%
ถนน หนทาง ( 148 )
15.56%
การสื่อสาร ( 209 )
21.98%