ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 56 )
5.77%
ประปา ( 399 )
41.09%
การบริการประชาชน ( 154 )
15.86%
ถนน หนทาง ( 153 )
15.76%
การสื่อสาร ( 209 )
21.52%