หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
     ประชากรตำบลแม่จะเรา เกือบ 100% บรรพบุรุษได้อพยพย้ายถิ่นมาจาก ทางภาคเหนือได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ เชียงใหม่ มาตั้งถิ่นฐาน บ้าน เรือนอยู่ที่ตำบลนี้ โดยทั่วไปวิถีชีวิตของ ชาวตำบล แม่จะเรามีความเรียบง่ายรักสงบ ลักษณะบ้านเรือน เป็นไม้สัก เครือญาติจะปลูก บ้าน อยู่ใกล้ชิดติดกัน อดีตจะอาศัยรวมกันเป็น ครอบครัวใหญ่ และมีอยู่ เล็กน้อยในปัจจุบัน ซึ่งจะแยกไปเป็นครอบครัวเล็กมีวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งก็เป็นประเพณี ของแต่ละถิ่น ที่บรรพบุรุษได้อพยพย้ายถิ่นมา
   การแต่งกายของชาวบ้านแต่ดั้งเดิม ผู้ชาย นิยม สวมเสื้อม่อฮ่อม นุ่งกางเกงขาก๊วย และ ใช้ผ้าขาว ม้า ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง (ผ้าซิ่น) นุ่งกันตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้ใหญ่ วัยกลางคนถึง วัยชรานิยมใส่เสื้อคอ กระเช้า