หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
   ศพด.ทต.แม่จะเรา  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศพด.ทต.แม่จะเรา
 
ที่ตั้ง : ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเทศบาล ที่ได้รับมาตรฐาน เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นประจำจังหวัด ร่วมทั้งในด้านของการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมกับครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมที่จะให้ความรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียนให้มีพื้นฐาน และความพร้อมที่ดี ในการเรียนต่อไป
 
 
ผู้เข้าชม 1148 ท่าน