หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
 
 
 
การขอเลขที่บ้าน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
การรับแจ้งการย้ายเข้า
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
  (1)     2