หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 172  
 
รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)