หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องการปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข) [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องการปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศการปิดงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 153  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 15 มี.ค. 2554 ]  อ่าน : 3328  
 
  (1)