หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การอนุมัติใช้แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 17 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะะเรา เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 - 2563) [ 22 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)