หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2