หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2      3