หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3      4