หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3