หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนืนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่วงเดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
รานงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 151  
 
  (1)