หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   อบต.พระธาตุ อำเภอแม่ระมาด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   17 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    17 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 2   17 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 1   17 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    17 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศราคากลางรถกระบะบรรทุกอเนกประสงค์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน   17 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกอเนกประสงค์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน ๑ คัน   17 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองพัฒนากับเด็กเล็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2562 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2562 4
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2300