หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง   16 ก.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 1   16 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562    16 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   16 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร1)    16 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   16 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่กลอง   ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอง   16 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา   16 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน      16 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านท่าไม้แดง ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง    16 ก.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2295