หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จะเรา ที่ 313/2561   12 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2    6 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1    24 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   24 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561   10 ส.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   8 ส.ค. 2561 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   เตรียมความพร้อม ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่จะเรา และพื้นที่ใกล้เคียง จากเหตุอุทกภัย หรือภัยอื่นๆที่จะเกิดขึ้น    22 ก.ค. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่จะเราได้เข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   21 ก.ค. 2561 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ(แบบ สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2561   3 ก.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2561 127
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 42