หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ตรวจติดตาม คุณภาพอาหารกลางวัน  
 

       วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา นายสีทน ปงรังสี รองนายกเทศมนตรีฯ นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาลฯ นายฤทธิ์นที ปรีเปรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวณิชารีย์ ดวงสุภา นักวิชาการศึกษา ได้ทำการเข้าตรวจติดตาม คุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2561 เวลา 15.55 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 324 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย