หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย  
 

       วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัยสำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา ณ ห้องประชุมบุญบารมี โดยมี นายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเราเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสีทน ปงรังสี รองนายกเทศบาลตำบลแม่จะเรา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 15.21 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 315 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย