หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           เทศบาลตำบลแม่จะเรา จะได้จัดจัดทำโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตานก๋วยสลากซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น  และเพื่อให้ประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก  ในวันจันทร์ที่  24  กันยายน  2561 ณ วัดแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา หมู่ 6
         เทศบาลตำบลแม่จะเรา  จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการโครงการฯดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่  3  กันยายน  2561  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญบารมี  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 08.48 น. โดย ณิชารีย์

ผู้เข้าชม 265 ท่าน