หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล แม่จะเรา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 


 
วันจันทร์ที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

วันจันทร์ที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา  09.30 น.  เทศบาลตำบลแม่จะเรา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
    ระเบียบวาระที่ 1​ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    ระเบียบวาระที่ 2​ รับรองรายงานการประชุมรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554)  ข้อ 33
    ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี)
    ระเบียบวาระที่ 4 ​เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
    ระเบียบวาระที่ 5​ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
​5.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
5.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
    ระเบียบวาระที่ 6​ เรื่องที่เสนอใหม่
​เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 43, ข้อ 44 วรรคท้าย ,ข้อ 45 วรรคท้าย, ข้อ 47
6.2 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
- การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 105 (3) ,ข้อ 107
- การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และสถานที่ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย
ระเบียบวาระที่  7 ​เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก (กองสาธารณสุขฯ)
   ระเบียบวาระที่ 8​ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) ข้อ 59 (กองคลัง)
  ระเบียบวาระที่ 9 ​เรื่องอื่นๆ
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10.54 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-4692
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 12,701,449 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10