หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 

 
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา มาประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ครั้งแรก  
 

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา มาประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ครั้งแรก อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1444/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอแม่ระมาดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
      ในที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก นายมนตรี คงพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุสูงสุด ได้แก่ นางอัมพร สวัสดี เป็นประธานสภาเทศบาลชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาล กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา
      และนายอำเภอแม่ระมาด มีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล ได้เลือก นายจำนง อินฟูลำ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา, นางจรรยา วงอำนาจ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา และ นายศิริวัฒน์ เพลงสันเทียะ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ณ ห้องประชุมบุญบารมี ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 09.09 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-585-145
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 7,805,764 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10