หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
วิธีเข้าระบบเพื่อตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

วิธีเข้าระบบเพื่อตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)โดยวิธีปิดประกาศและเผยแพร่ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่จะเรา
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งเอกสารไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 15.33 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 108 ท่าน