หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง \"ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหรดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ผิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น\"
          เทศบาลตำบลแม่จะเรา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มีนาคม 2562 - มีนาคม 2562) แนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 08.47 น. โดย Aphisit MJ

ผู้เข้าชม 493 ท่าน