หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยสามารถเข้าระบบ เพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 14.15 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 50 ท่าน