หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 

       วันที่ 15-16 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่จะเรา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อการนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2561 เวลา 15.15 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 301 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย