หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 3 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ/สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 [ 7 ธ.ค. 2554 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)     2