หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 104  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 3 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 108  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ/สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 [ 7 ธ.ค. 2554 ]  อ่าน : 120  
 
  (1)     2