หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.ขะเนจื้อ) (ที่ ตก 0037.2/ 833) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1753 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.วังประจบ) (ที่ ตก 0037.2/831) [ 19 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 923 
 
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 631 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.เชียงทอง) (ที่ ตก 0037.2/818) [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 553 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ สถ.จ.ตาก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดกรองข้อสอบ และควบคุมห้องสอบ (อบต.ยกกระบัตร) (ที่ ตก 0037.2/816) [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 631 
 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับดำเนินงานตามแผนชุมชนฯ ภายใน17 ส.ค.53 นี้ [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 590 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2553 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 654 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 (ไทยเข้มแข็ง) [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 570 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 53 [ 11 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 652 
 
<< หน้าแรก...     971      972      973      974     (975)     976      977      978      979     ....หน้าสุดท้าย >> 1035