หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ทน.แม่สอดขอส่งเอกสารหลักฐานยกเลิกประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 460 
 
การโอนจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.๒๕๕๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๓) [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 597 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและสุราธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. [ 16 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 623 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเทภกระแสรายวันที่ อปท. 12 พ.ย. 53 [ 15 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 542 
 
สำรวจข้อมูลฐานรายได้และอัตรากำลัง ของ อปท. ส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๐๘๘) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 719 
 
การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างของ อปท. เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓๑๕) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 6135 
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) กรณีรับทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็ก (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๓๑๒) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1297 
 
กำหนดการฝึกอบรมของ อปท.ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ ของ สพบ. (ที่ ตก ๐๐๓๗.๒/ว ๑๘๒๙๘) [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 546 
 
ด่วนที่สุด การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง  [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1075 
 
<< หน้าแรก...     970      971      972      973     (974)     975      976      977      978     ....หน้าสุดท้าย >> 1046
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-4692
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 5,084,063 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10