หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 7 มิ.ย. 53 [ 8 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 529 
 
แบบข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย [ 7 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 596 
 
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. [ 7 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 2852 
 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพข ขรก./พนง.ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 53 แนบท้ายนี้  [ 4 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 717 
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 676 
 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2553 แนบท้ายนี้ [ 3 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 609 
 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ (เพิ่มเติม) แนบท้ายนี้ [ 3 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 959 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 3 มิ.ย. 53 [ 3 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 607 
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ อปท. งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 3 มิ.ย. 2553 ]    อ่าน 749 
 
<< หน้าแรก...     968      969      970      971     (972)     973      974      975      976     ....หน้าสุดท้าย >> 1023