หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ อปท. [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 895 
 
ด่วนที่สุด การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2553 [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 593 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) 27 ก.ย. 2553 [ 28 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 618 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด และประธษนสถา อปท.ในวันที่ 30 ก.ย.2553 ณ.รร.เวียงตาก [ 27 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 644 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 [ 24 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1242 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 23 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 582 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 22 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 621 
 
ด่วนที่สุด การติดตามผลการทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล ภายในวันที่ 22 กันยายน 2553 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 534 
 
รายงานการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 11 ส.ค.2553 [ 21 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 578 
 
<< หน้าแรก...     967      968      969      970     (971)     972      973      974      975     ....หน้าสุดท้าย >> 1035