หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 129 
 
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย Best Practice [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเองผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Info) [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาระบบการดุแลระยะยาวด้านสาธารณสุข [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1023