หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานโรงฆ่าสัตว์กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำธงผ้าสีพร้อมสกรีนและก้านพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-5144) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6