หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำธงผ้าสีพร้อมสกรีนและก้านพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-5144) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5