หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญะติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในห้วงเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประขำปี พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 30 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบาลตำบลแม่จะเราประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ [ 3 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2