"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา จัดโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2556 เวลา 14.52 น. โดย คุณ นิดาพร ธนกรพิบูลย์

ผู้เข้าชม 825 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย