"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)และการประกาศสอบคัดเลือก ดังนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2552 เวลา 12.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2231 ท่าน