"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดตาก  
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เทศบาลตำบลแม่จะเรานำโดยท่านนายกบุญส่ง บูลย์ประมุข สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ ท่าน สส. ธนิตพล ไซย์นันท์ ได้นำเงินและสิงของที่ได้รับบริจาก จาก ประชาชนชาวตำบลแม่จะเรา ไปช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จังหวัดตาก อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2554 เวลา 09.32 น. โดย คุณ พจมาลย์ สุระมณี

ผู้เข้าชม 1633 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย