"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554  
 

เทศบาศบาลตำบลแม่จะเราได้จัดงาน มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้้อย เพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตน้อยที่จบในปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 14.11 น. โดย คุณ พจมาลย์ สุระมณี

ผู้เข้าชม 3079 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย