"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  
 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคมนี้เทศบาลตำบลแม่จะเราได้จัดงานโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554 บริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทสบาลตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2554 เวลา 09.37 น. โดย คุณ พจมาลย์ สุระมณี

ผู้เข้าชม 2019 ท่าน