"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  
 

เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา เล็งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ http://www.maejaroa.go.th 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 11.21 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 11474 ท่าน