"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
เทศบาลนครแม่สอด ประสงค์จะรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานก [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาช [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 141 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.แม่จะเรา [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสักให [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสะพาน [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลานสอ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งด้วยแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่จัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่จัน ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลแม่จัน พ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 


โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล [ 19 พ.ค. 2559 ] อ่าน 27 


กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำป [ 19 พ.ค. 2559 ] อ่าน 31 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 394  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1153  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1668  ตอบ 10  
 
อบต.อุ้มผาง รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเปล่าค่ะ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 2469  ตอบ 20
อบต.เชียงทอง  โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ทุกตำแหน่ง (28 พ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.มหาวัน  โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อ (27 พ.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (18 พ.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก การบรรจุครูผู้ช่วยที่เทศบาลนครแม่สอด (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.พบพระ  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 145 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 139 
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำเเนกตำเเหน่งในระบบใหม่ [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 185 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 124 
การคัดเลือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 75 
เรื่อง การโอนเงินอุกหนุนเฉพาะกิจ [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 171 
การสำรวจสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (ที่ ตก 0023.3/ว 59 [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท [ 31 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันทุจริต ประจำปี 2559 [ 30 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 7 ราย กจ.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 1 รุ่นที่ 1-14 และช่วงที่ 2 รุ่นที่ 15-16 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/6949 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1045  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.6/ว38  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1042 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1048  [ 30 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1049  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กค. มท 0803/ว1044  [ 30 พ.ค. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552