"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร "การออก [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารการจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗ ถึง ปี ๒๕๕๘ [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตเวทิตาเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.วังเจ้า ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา อบต.น้ำรึม [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นท์โครงหลังคาเหล็กทรงโค้ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบ [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การ ดำเนินการฉีกวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ในเขตเทสบาลตำบลทุ่งกระเชา [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่่น ทำพิธีขอขมาและเปิดทางตามประเพญีชาวเหนือเส้นทางที่ได้ทำการปรับป [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่กุ อบต .แม่กุ ร่วมกับ หน่วย นพค.33 ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อแนวทางพัฒนา ต.แม่กุ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.อุ้มผาง รณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีก่อนฤดูการระบาด [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน783รายกา [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
ทต.อุ้มผาง มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลแลนเดย์ ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
 


โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559 - 2561 เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 27 พ.ค. 2558 ] อ่าน 15 


โครงการประชาคมแผนชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2558 ] อ่าน 11 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 94  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 845  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1438  ตอบ 10  
 
อบต.วาเล่ย์ มีความประสงค์ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง มีความประสงค์ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอโอนย้าย (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.มหาวัน สมัครครู (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
เร่งรัดติดตามและการก่อหนี้ผูกพันรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคา [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตฯ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
ด่วนที่สุด การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงินร้อยละ 6 สำหรับพนักงานครูส่วนท้อง [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
โครงการรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "วันส้วมโลก (World Toilet Day)& [ 29 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
การส่งมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริกา [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกคร [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกคร [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
รายงานการประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดฯ [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
   
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077  [ 29 พ.ค. 2558 ]
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1071  [ 29 พ.ค. 2558 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1069  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1068  [ 28 พ.ค. 2558 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1065  [ 28 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026  [ 28 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552