"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง เห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติ [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอ [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.วังเจ้า [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บริเวณหน้าวัดกลางสวนดอกไม้ ถึ [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่ท้อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าวัดกลางสวนดอกไม้ ถึง ห [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่ท้อ ขุดลอกท่อประปาภูเขาของ ม.9 บ้านลานสาง [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ท้อ งานซ่อมแซมไฟสาธารณะ ม.12 บ้านหนองแขมใหม่ [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.อุ้มผาง ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระด [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.อุ้มผาง ดาบตำรวจ สมพร บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อเป็นราชสักการะ ในวันปิยะมหาราช [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างการจัดขวบนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงสายไห [ 25 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
 


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 22 


กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำเดือนกันยายน [ 19 ก.ย. 2559 ] อ่าน 50 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 457  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1208  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1720  ตอบ 10  
 
อบต.แม่หละ รักท้องถิ่น (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 227  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 155  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 2727  ตอบ 25
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างภาพ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่านชัวร (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างศิลป์ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่านชัวร (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่า (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.มหาวัน  แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทานฝากด้วยครับ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.มหาวัน (((++Hot++)))แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แจ้งสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์ [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 5264) ขององค์กรปกครองส [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 158 
ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 33 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 151 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 20 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 162 
ด่วนที่สุด การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระบามสมเด็จ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมอนุโมทนากุศลในการทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
แจ้งขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (ส่วนที่ 2) [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 279 
   
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552