"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 91 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รับสมัครแรงงานขุดลอกคลองส่งน้ำโดยแรงงานคน [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.บ้านตาก ประกาเทสบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ประมูลจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงาว่างบริเวณถนนพหลโยธินสาย [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.นาโบสถ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
สถ.จ.ตาก ทต.หนองบัวใต้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ด่านแม่ละเมา พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ..เดียวกัน" [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.วาเล่ย์ ต้อนรับคณะ พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประป [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ตาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.ตาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุ [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.ตาก ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
 


การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 44 


การอวยพรปีใหม่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ] อ่าน 31 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 769  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1363  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 270  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารกา (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 2317  ตอบ 2
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานวันเด็ก (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 620  ตอบ 2
อบต.แม่ตื่น อยากได้หม้อ จานและเกลือเพื่อทำอาหารครับ (8 ม.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 2
อบต.พบพระ สอบถามเรื่องบ้านเช่า ห้องพัก หรืออพาร์ทเม้นค่ะ (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ประดาง  เว็บไซต์ อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 106  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.วังหิน รบกวนประชาสัมพันธ์ ขอให้งดการเผาขยะ ม.4 และ ม.3 วังหิน (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 2
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุ [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 21 มกราคม 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
การดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 105 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2557 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
   
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552