"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบล [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการส [ 2 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.ประดาง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ปี 2559 [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแคบ ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ช่องแคบ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด 26 มิถุนายน 2560 \"วันต่อต้านยาเสพติดโลก\" [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้มีคุณวุฒิ ) [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ อง่ค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในวันพฤหัส [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในวันพฤหัส [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 561  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1273  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1783  ตอบ 10  
 
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 68  ตอบ 2
อบต.มหาวัน รบกวนสอบถาม (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.พะวอ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 0
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
ด่วนทีสุด การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 42 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 38 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 107 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด เรื่อง ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบปรพะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 98 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 92 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิ.ย. 60 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 152 
ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 79 
รายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหารว่างฯ [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 106 
การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 จังหวัดตาก [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 79 
กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 79 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 129 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 127 
ขอเชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q  [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 61 
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 95 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 142 
เรื่อง การป้องกันและลดการเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 40 
   
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552