"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้ [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ส [ 14 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.แม่ตื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าพื้นที่ตำบลแม่ตื่น [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ตื่น นายกแจกผ้าห่มให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วังจันทร์ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นาโบสถ์ ขอเชิญประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.สามหมื่น เดินหน้าประเทศไทย คืนความสูข [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 


โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบปร [ 25 ส.ค. 2557 ] อ่าน 11 


ประมวลภาพการสาธิตรถระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้อัจฉริยะ [ 20 ส.ค. 2557 ] อ่าน 31 
     
 
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1236  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0  
ฝากเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควครับ (13 ก.พ. 2557)    อ่าน 1317  ตอบ 3  
 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1236  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 261  ตอบ 4
ทต.ทุ่งกระเชาะ แอบคิดถึงสาวธุระการ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 246  ตอบ 3
ทต.แม่จัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ (23 ส.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.พะวอ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ข่าวการรับสมัครงานด้านสาะารณสุข (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 3/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
การเข้าใช้เเละบันทึกข่้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ด่วนมาก การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจ [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 2/2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคเเละสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ค [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่ออบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยผู้บริหารท้องถิ่นรุ่นที่2/ [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในปร [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552