"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 การแข่งขันพายเรือขวดน้ำพลาสติก [ 8 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 


ประมวลภาพงานสืบสานประเพณียี่เป็งงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 8 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา